Чепурний Марко Миколайович

Резюме

 

Закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості в 1962р., отримавши кваліфікацію інженера з промислової теплоенергетики. Працював у проектному інституті «Гіпроцукор» та на підприємстві «Вінницяенерго» на інженерних посадах. Захистив кандидатську дисертацію в 1972р в Інституті технічної теплофізики АН УРСР.

У Вінницькому політехнічному інституті та Вінницькому національному технічному університеті (ВНТУ) працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, декана Вечірнього факультету.

З 2007 року професор кафедри теплоенергетики. За час роботи у ВУЗі опубліковано 250 наукових праць. Із них 33 наукові статті опубліковано в доповідях Академії Наук УРСР, наукових збірниках Академії Наук СРСР, УРСР, Національної Академії Наук України. 10 статей опубліковано в іноземних журналах (Франція, Канада, США).

Основні напрямки наукової роботи: теплообмін і гідродинаміка в теплоенергетичних і теплотехнологічних установках; енергозбережні технології в теплоенергетиці; когенераційні та теплонасосні установки. Понад 40 статей опубліковано у співавторстві зі студентами. 25 статей у виданнях, які індексуються в наукометричних базах даних Scopus.

Видано підручник «Технічна термодинаміка» з грифом МОН України і 16 навчальних  посібників з грифом ВНТУ. Отримано 14 авторських свідоцтв і патентів на винахід. Три наукові студентські роботи нагороджені дипломами. Підготовлено 4 магістри за науковим напрямом та 9 магістрів інженерії.